Willemieke Hernaus

Sinds 2011 werk ik bij Kettlitz als secretaresse. Hierbij doe ik alle voorkomende secretariaats- en administratieve werkzaamheden, wat het werk heel gevarieerd maakt.