Wilfred Slagter

Sinds 2012 ben ik werkzaam bij Kettlitz en richt ik me volledig op de gebouwschil. Dat is en blijft een prachtige uitdaging, want niets is zo veelzijdig en houdt met zoveel aspecten verband als de gebouwschil. Dit maakt ook dat advies, speciaal gericht op de gebouwschil, zo belangrijk is. Want we willen steeds meer, maar wat is mogelijk en hoe realiseren we dat uiteindelijk op de bouw en voldoen we aan de gestelde eisen? Dit drijft ons, dit drijft mij om onze opdrachtgevers bij te staan en te ondersteunen met concreet en praktisch advies.

Als adviseur ben ik betrokken in alle fases van het bouwproces, van ontwerp tot tijdens de gebruiksfase en herontwikkeling. Mijn specialisme ligt op het gebied van metselwerk, kozijntechniek, bouwfysica(warmte en vocht)en lucht- en waterdichtheid. En binnen ons veelzijdige vakgebied betekent dit dat ik bezig ben met bijvoorbeeld metselwerk-/steenstriponderzoeken, lekkage-/vochtproblemen, thermische/hygrische berekeningen(Rc-waardes, koudebruggen, dampspanningsberekeningen) e.d. Ook sta ik op dit gebied onze klant bij tijdens juridische procedures of als wij gevraagd worden door de raad v. arbitrage of rechtbank om als onafhankelijk deskundige op te treden. Daarnaast kunt u mij tegenkomen als spreker tijdens een van onze cursussen/trainingen.

Deze veelzijdigheid spreekt mij erg aan en daagt altijd weer uit. En met het oog op de toekomst zal deze veelzijdigheid alleen maar toenemen en daarmee de complexiteit. Mocht ik u kunnen helpen, aarzel dan niet en neem contact op!