Twan Nuijen

Bouwen is fantastisch! Een zo comfortabel mogelijke, prettige plek creëren als woonruimte of het vormgeven van een efficiënte werkplek, vormen de drijfveer waarom ik me gespecialiseerd heb in de geveltechniek. Inzicht in, en de kennis van factoren die invloed hebben op de gebouwschil rondom deze plekken, zijn van belang om die omgeving vorm te geven, de benodigde condities te beheersen, en afwijkingen door gebreken bij te kunnen stellen. Door mezelf te bekwamen op het gebied van de bouwtechnologie en vervolgens me te specialiseren op het vakgebied van de geveltechniek, lukt het meestal om de meest ingewikkelde vraagstukken op te lossen.

Mijn kennis en vaardigheden zet ik in, om samen met onze andere specialisten, nieuwbouw projecten en transformaties van bestaande gebouwen optimaal af te stemmen op de wensen van de toekomstige gebruikers. Hierin is het geven van advies voor het toepassen van duurzame materialen of de keuze voor bepaalde constructies, onderdeel van mijn dagelijkse bezigheden.

Door mijn ervaringen en kennis van zaken, weten hoe een gevel werkt en in elkaar zit, zijn vrijwel alle schades aan materialen of lekkages in constructies te verklaren en meestal ook op te lossen. Middels het testen van gevelonderdelen en het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen op de bouw, zorgen we ervoor dat dat wat aan de voorkant bedacht is, na oplevering bruikbaar en doeltreffend is.

Voor mij staat voorop dat de belangen van de klant worden behartigd en wensen zo goed mogelijk worden vervuld binnen de geldende regels en principes. Mijn specialistische kennis van de gevels en daken met bijbehorende aanverwante bouwfysische raakvlakken zijn daarbij onontbeerlijk en die zet ik graag voor u in.

Heb je direct een vraag aan mij?