DELEN >
X

Deel dit artikel!

Utrecht, 10-11-2021

Jongsleden heeft Kettlitz een onderzoek gedaan naar de oorzaak van een aantal breukruiten. Hierbij vertoonde een tweetal ruiten op verschillende oriëntaties (oost en west) hetzelfde ster-vormige breukpatroon. Een dergelijk patroon in een thermische geharde ruit is doorgaans te wijten aan een mechanische aanstoting en gezien de functie van de achterliggende ruimtes (sportzaal/kantine) zou dit als de oorzaak van de breuk aangewezen kunnen worden. Een nadere inspectie van het aangrijpingspunt wijst echter een andere oorzaak aan. Er wordt namelijk een zogenaamd ‘vlinder’-patroon aangetroffen wat kenmerkend is voor een nikkelsulfide-insluiting. Bij de productie van thermische gehard glas bestaat er een risico dat instabiele nikkelsulfide deeltjes ingesloten worden. Door zoninstraling kunnen deze deeltjes overgaan in stabiele deeltjes wat gepaard gaat met een uitzetting. Deze uitzetting leidt dan vaak tot spanningen en breuk van het geharde glas. Om dit risico te beperken wordt doorgaans het glas onderworpen aan een heat-soak test. Omdat in dit werk reeds 2 ruiten bezweken zijn is mogelijk in dit geval bezuinigd op een dergelijke test.


Zichtbaar is dat deze ruit volledig gedesintegreerd is. De oorsprong van het bezwijken van de ruit is gezien het patroon van de breuk ook hier nauwkeurig aan te wijzen.