Schade- en gebrekenonderzoek bij arbitrages

Uitvoering schade-en gebrekenonderzoek bij arbitrages.

Klachten na oplevering komen helaas nog vaak voor. Ook tijdens de bouwfase kan al een geschil over de kwaliteit van het gerealiseerde product ontstaan. Dit vraagt om een beoordeling van een onafhankelijk deskundige. Bij Kettlitz is brede deskundigheid en kennis aanwezig op alle gebieden voor een technisch en esthetisch verantwoorde, duurzame en brandveilige gevel- en dakconstructie. Wij voeren dan ook met regelmaat schade-en gebrekenonderzoek ten behoeve van arbitrages uit.

Jaarlijks worden wij meer dan 200 keer ingeschakeld voor onderzoek naar klachten en schades. Met ook geschil-  of arbitragezaken waarin wij als onafhankelijk bureau cq. deskundige een bindend oordeel en/of advies geven. Graag werken wij samen met alle betrokken partijen aan een gedegen analyse van de oorzaken. U krijgt van ons heldere en eenduidige aanbevelingen voor herstel en op basis van ons advies kunnen de klachten en schades op een praktische en kostenefficiënte wijze worden opgelost.

 

Daarnaast delen wij onze kennis in vakbladen over deze schade-onderzoeken bij arbitrages.

Wilt u meer weten over onze schade-/gebrekenonderzoek of arbitrage?

Neem dan contact op via 030-3032650 of info@gevelsendaken.nl