Metselwerk- en steenstriponderzoek

Metselwerk is één van de meest toegepaste gevelconstructies. Steenstrips als visueel vergelijkbare afwerking is een nieuwere ontwikkeling. Kettlitz voert al vele jaren onderzoek uit aan het metselwerk van met name in de vorige eeuw gerealiseerde gebouwen en complexen. Wat betreft de toepassing van steenstrips is één van de activiteiten van Kettlitz het namens haar opdrachtgevers doorlopen van de goedkeuringsprocedure van deze afwerking bij gemeentes.

Werkzaamheden die Kettlitz o.a. op dit gebied verricht:

  • Opstellen van risico-inventarisaties;
  • Opstellen van inspectieprotocollen;
  • Schrijven van verwerkings- en lijmadviezen;
  • Trekproeven;
  • Voeghardheidsonderzoek;
  • Spouwonderzoek;
  • Onderzoek verankering;
  • Spouwankerberekeningen;
  • Schade- en gebrekenonderzoeken;
  • Beoordeling (na-)isolatie of mogelijkheden daartoe.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op via 030-3032650 of info@gevelsendaken.nl