Constructieve berekeningen

Om een constructief veilige gevel of een veilig dak te waarborgen beoordeelt Kettlitz projecten tijdens alle bouwfases met constructieve berekeningen. Niet alleen tijdens het ontwerpproces maar ook bij controle of bij schade-onderzoek.

Vaak laat de constructieve veiligheid van gevels en daken te wensen over. Er staan regelmatig berichten in de krant over vallende gevelelementen en ingestorte daken. Toch stelt de regelgeving duidelijke eisen aan de sterkte en duurzaamheid van gevel- en dakconstructies. Hoe is het mogelijk dat deze calamiteiten zich blijven voordoen? De voornaamste reden is dat met name de gevel in constructieve zin te weinig aandacht krijgt.

Kettlitz berekent de volgende constructietypen

  • Achterconstructies: Het berekenen, dimensioneren en toetsen van achterconstructies van gevelpanelen en beplating inclusief hun verankeringen.
  • Bevestigingspatronen: Het berekenen en toetsen van typen en aantallen bevestigers en bevestigingspatronen voor gevelpanelen en beplating.
  • Sandwichconstructies: Het berekenen van toelaatbare overspanningen, benodigde plaat- en paneeldiktes.
  • Geprofileerde staalplaat: Het berekenen van toelaatbare overspanningen en benodigde plaatdiktes.
  • Spouwankers/metselwerk: Het berekenen en toetsen van het spouwankerpatroon, treksterkte en het toetsen van de kwaliteit van voeg- en metselwerk.
  • Binnendoosconstructies: Berekenen en dimensioneren van stalen binnendozen.
  • Glasdikte: Het toetsen en berekenen van de benodigde glasdikte onder de gegeven omstandigheden.
  • Lijmverbindingen: Middels trekproeven in het werk of bij een proefopstelling toetsen of de lijmverbinding voldoet aan de gestelde eisen.
  • Schroefverbindingen: Middels trekproeven in het werk of bij een proefopstelling toetsen of de verbinding voldoet aan de gestelde eisen.

Vraag of berekening nodig?

Heeft u een gevel- of dakconstructie die u wilt laten berekenen? Neem dan contact op via 030-3032650 of info@gevelsendaken.nl