De regelgeving stelt steeds zwaardere bouwfysische eisen aan gevels en daken. Daarom is het van essentieel belang dat in de ontwerpfase de opbouw en detaillering zo wordt gekozen en uitgewerkt dat aan dit hoge niveau voldaan kan worden en dat dit vervolgens ook in de uitwerking wordt waargemaakt. Kettlitz beschikt over de noodzakelijke kennis van regelgeving en bepalingsmethoden, inclusief programmatuur, om hiervoor in de ontwerpfase zorg te dragen, rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen van de toegepaste materialen en de dagelijks bouwpraktijk. En dankzij haar jarenlange ervaring met deze bouwpraktijk en de meetmethoden, die zij hierbij inzet, wordt vervolgens zeker gesteld dat de theoretische prestaties ook in de praktijk worden waargemaakt.

Werkzaamheden die Kettlitz o.a. op dit gebied verricht:

  • Advies constructie, bevestigingswijze (koudebruggen) en detaillering;
  • Toetsing constructie en uitwerkingen aan de vigerende regelgeving;
  • 2- en 3 dimensionale warmtetransportberekeningen (BISCO, TRISCO)
  • Dampspanningsberekeningen (GLASTA)
  • Thermografisch onderzoek (infrarood) en opnames (conform NEN-EN 13187)

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Heeft u vragen en wilt u meer weten? Neem dan contact op via 030-3032650 of info@gevelsendaken.nl